Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2013
autorzy: Plewa R., Lisowska M., Nowak F.
tytuł: Potwierdzenie występowania Ropalopus varini (Bedel, 1870) (Coleoptera: Cerambycidae) na Dolnym Śląsku
czasopismo: Acta Entomologica Silesianatom: 21strony: 75-76
cytacja skrócona: Plewa R. et al. 2013b
BioMap ID: 20105