Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1856
autor: Roger J.
tytuł: Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten.
czasopismo: Zeitschrift für Entomologietom: 10, Coleopterastrony: 1-132
cytacja skrócona: Roger J. 1856a
BioMap ID: 7327

pełny tekst: Pobierz