Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Ruta R., Melke A.
tytuł: Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Kuźnik” koło Piły.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 30zeszyt: 2strony: 84-98
cytacja skrócona: Ruta R. et Melke A. 2011
BioMap ID: 11814

pełny tekst: Pobierz