Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2008
autor: Schwerk A.
tytuł: Model of the rate of succession of epigeic carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) on degraded areas.
wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Starystron: 71
cytacja skrócona: Schwerk A. 2008
BioMap ID: 12315