Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autor: Ścibior R.
tytuł: Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Podlasia. Część II.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 29zeszyt: 3strony: 181-192
cytacja skrócona: Ścibior R. 2010b
BioMap ID: 11381

pełny tekst: Pobierz