Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Ścibior R., Pietrykowska-Tudruj E.
tytuł: Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Podlasia. Część I.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 29zeszyt: 2strony: 87-106
cytacja skrócona: Ścibior R. et Pietrykowska-Tudruj E. 2010
BioMap ID: 11371

pełny tekst: Pobierz