Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1991
autorzy: Śliwiński Z.E., Wiąckowski S.K., Marciniak B.
tytuł: Motyle (Lepidoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 35zeszyt: 8strony: 123-145
cytacja skrócona: Śliwiński Z.E. et al. 1991
BioMap ID: 16862