Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 1972
autor: Smreczyński S.jr.
tytuł: Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Plemiona Dryophthorini, Cossonini, Bagoini, Tanysphyrini, Notarini, Smicronychini, Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini, Pissodini, Magdalini, Trachodini, Rhynchophorini, Cryptorhynchini.
seria: Klucze do Oznaczania Owadów Polskitom: 77zeszyt: 98dwydawca: Warszawa
cytacja skrócona: Smreczyński S.jr. 1972
BioMap ID: 8463

pełny tekst: Pobierz