Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 2013
autorzy: Szczepański W.T., Karpiński L., Taszakowski A.
tytuł: Nowe stanowiska Omalisus (Omalisus) fontisbellaquaei Geoffroy, 1785 (Coleoptera: Omalisidae) w południowej Polsce
czasopismo: Acta Entomologica Silesianatom: 21strony: 73
cytacja skrócona: Szczepański W.T. et al. 2013
BioMap ID: 18478