Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: książka
rok: 1971
autor: Szymczakowski W.
tytuł: 14. Familie: Catopidae. W dziele zbiorowym pod red. H. Freude, K. W. Harde i G. A. Lohse «Die Käfer Mitteleuropas». Band 3. Adephaga 2, Palpicornia, Histeroidea, Staphylinoidea 1.
wydawca: Krefeld
cytacja skrócona: Szymczakowski W. 1971
BioMap ID: 9083