Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2019
autorzy: Wesołowski T., Jaroszewicz B., Kowalczyk R., Kujawa A., Gutowski J.M.
tytuł: Co i jak chronić w Puszczy Białowieskiej – polemika z tezami J. Hilszczańskiego i T. Jaworskiego.
czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystątom: 75zeszyt: 1strony: 51-56
cytacja skrócona: Wesołowski et al. 2019
BioMap ID: 20759