Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1965
autor: Żurańska I.
tytuł: Dynamika występowania Aphthona euphorbiae Schr. i Longitarsus parvulus Payk. na uprawach lnu w województwie olsztyńskim w zależności od niektórych czynników ekologicznych.
czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynietom: 19strony: 485-489
cytacja skrócona: Żurańska I. 1965a
BioMap ID: 10054