Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1012301
wpis rekordu: T. Huflejt
oryg. oznaczenie: Helmis s. Megerlei a. aenea Müll.
państwo:
lokalizacja: Hamernia
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 16 VIII 1912