Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1012764
wpis rekordu: T. Huflejt
państwo:
lokalizacja: Zegrze
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1 VII 1939