Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1012769
wpis rekordu: T. Huflejt
państwo:
lokalizacja: Warszawa: Ogród Zoologiczny
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 17 V 1940