Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1023675
wpis rekordu: P. Szymroszczyk
oryg. oznaczenie: Chloebius immeritus Boheman
państwo:
lokalizacja: Elizawetpol
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 12 V 1902