Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1031356
wpis rekordu: D.J. Tarnawski
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
nadrzędny obszar chroniony: Trójmiejski P.K.
województwo: pomorskie
powiat: Gdynia
gmina: Gdynia
kwadrat UTM: CF33
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: polana leśna
data: 30 VIII 2009
zb./obs. przez: D.J. Tarnawski
oznaczony przez: D.J. Tarnawski
w kolekcji: Tarnawski D.J.