Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1034812
wpis rekordu: M.W. Kozłowski
oryg. oznaczenie: Bruchidius marginalis (Fabricius J.Ch., 1776)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
nadrzędny obszar chroniony: Kozubowski P.K.
obszar chroniony: rez. Polana Polichno
województwo: świętokrzyskie
powiat: Pińczów
gmina: Pińczów
kwadrat UTM: DA69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: śródleśna murawa kserotermiczana
mikrosiedlisko: obok targanka szerokolistnego
data: 9 VI 2014
oznaczony przez: M.W. Kozłowski