Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1059681
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Procraerus tibialis
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Czerkiesy
nadrzędny obszar chroniony: Roztoczański P.N.
kwadrat UTM: CB66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 VII 1999
zb./obs. przez: S. Szafraniec
oznaczony przez: L. Buchholz