Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1060101
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Brachonyx pineti
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
lokalizacja nadrzędna: Łódź
lokalizacja: Widzew
kwadrat UTM: DC03
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 30 V 1998
zb./obs. przez: M. Mażewski
oznaczony przez: A. Melke