Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1079077
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Spermophagus
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Skupowo 2
województwo: podlaskie
powiat: hajnowski
gmina: Narewka
kwadrat UTM: FD85
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 31 V 2016
zb./obs. przez: A. Kostro-Ambroziak
oznaczony przez: A. Lasoń