Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099996
płeć: f
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Curculio glandium
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Ndl. Królowy Most
lokalizacja podrzędna: oddz. 810
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
data: 27 V 1937
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald