Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1101618
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: H. rufipes (De Geer)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Czluchowska, Nadleśnictwo Niedźwiady
kwadrat UTM: XV47
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: grunt porolny, do zalesienia
data: 26 V - 31 X 1999
powiązane publikacje: Skłodowski J. et Cieślak R. 2001