Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1107328
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Broscus cephalotes
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
obszar chroniony: Ujście Odry i Zalew Szczeciński [Natura 2000]
kwadrat UTM: VV64
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Zespół szuwaru wąsko- i szerokopałkowego, trzcinowego, oczeretowego, mozgowego
data: 2002
powiązane publikacje: Wolender M. 2013