Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1107340
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Abax parallelepipedus
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja: Uznam
obszar chroniony: Wyspa Wolin i Uznam [Natura 2000]
kwadrat UTM: VV57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Nadmorski bór bażynowy (Empetro nigri-Pinetum)
data: 2003
powiązane publikacje: Wolender M. 2013