Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115175
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Rhagium inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
makroregion: Beskidy Lesiste
mezoregion: Bieszczady Zachodnie
lokalizacja: Muczne
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Doliny Sanu
województwo: podkarpackie
powiat: Ustrzyki Dolne
gmina: Lutowiska
kwadrat UTM: FV24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: pod korą martwej jodły
data: 13 X 2019
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski