Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115180
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
makroregion: Nizina Środkowomazowiecka
mezoregion: Równina Kozienicka
lokalizacja nadrzędna: Zwoleń
lokalizacja: Czarnolas
województwo: mazowieckie
powiat: Zwoleń
gmina: Policzna
kwadrat UTM: EB49
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: park podworski
mikrosiedlisko: pod korą martwego klonu
data: 27 X 2019
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski