Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1140423
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anisotoma castanea (Herbst)
państwo: PL
lokalizacja: ad Bachorze
lokalizacja podrzędna: oddz. 198a
nadrzędny obszar chroniony: P.N. Bory Tucholskie
kwadrat UTM: XV66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
data: 1998-2004
powiązane publikacje: Gutowski J.M. et al. 2005a