Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 146511
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Cotaster uncipes (Boheman, 1838)
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
lokalizacja: Wleń
kwadrat UTM: WS45
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: