Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 25612
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Codocera ferruginea (Eschscholtz, 1818)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
lokalizacja: Miłosna
kwadrat UTM: EC28
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: