Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 491320
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Wschodni
lokalizacja: Brylińce ad Przemyśl
kwadrat UTM: FA10
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Trella T. 1925(1924), Kuśka A. 1995