Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 497798
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Bruchidius marginalis Fabricius, 1776
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja nadrzędna: Białystok
lokalizacja: Pietrasze
kwadrat UTM: FD49
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VI 1996
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.