Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 519031
wpis rekordu: A. Melke
oryg. oznaczenie: Lathrobium rufipenne Gyllenhal, 1813
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
obszar chroniony: rez. Torfowisko pod Zieleńcem [rezerwat]
kwadrat UTM: XR07
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Sławska M. et Smoleński M. 2003a