Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 519032
wpis rekordu: A. Melke
oryg. oznaczenie: Lathrobium rufipenne Gyllenhal, 1813
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Polska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Nowosad A. 2000b