In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 53153
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Amara (Amara) lucida (Duftschmid, 1812)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Czajowice ad Olkusz
kwadrat UTM: DA16
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Burakowski B. et al. 1974
w kolekcji: Pawłowski J.*