Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 53479
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Amara (Amara) schimperi Wencker, 1866
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
lokalizacja: Ustrzyki Górne ad Ustrzyki Dolne
kwadrat UTM: FV24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Burakowski B. et al. 1974
w kolekcji: Burakowski B.*