Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545639
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Plemyria rubiginata
państwo: PL
lokalizacja: Markusy
kwadrat UTM: CE99
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VIII 2008
zb./obs. przez: P. Senn