Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545665
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Trichopteryx carpinata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gdynia
lokalizacja: Wiczlino
kwadrat UTM: CF34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 IV 2009
zb./obs. przez: P. Senn