Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 557604
wpis rekordu: K. Sućko
oryg. oznaczenie: Atheta sordidula Erichson, 1837
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja nadrzędna: nadl. Białowieża
lokalizacja: obręb leśny Zwierzyniec
kwadrat UTM: FD84
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 V - 30 X 1999
powiązane publikacje: Smoleński M. et Szujecki A. 2001