Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 620725
wpis rekordu: M.W. Kozłowski
oryg. oznaczenie: Xyleborus dispar
państwo: PL
lokalizacja: ad Warszawa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: z sadu
mikrosiedlisko: z jabłoni
data: 6 VI 2009
zb./obs. przez: M.W. Kozłowski