Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 621275
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara lucida
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gdańsk
lokalizacja: Stogi
kwadrat UTM: CF52
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Bercio H. et Folwaczny B. 1979