Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 639393
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Calosoma investigator (Illiger, 1798)
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Pawłowski J.S. et al. 2002