Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 655983
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara tricuspidata Dejean,1831
państwo: PL
lokalizacja: ad Ciechanów
województwo: mazowieckie
kwadrat UTM: DD75
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: owies
data: 7 X 2004
zb./obs. przez: A. Jędrzejewska