Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 688305
wpis rekordu: A. Byk
oryg. oznaczenie: Xyleborus dispar Fabricius
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja: Białowieża ad nadl. Białowieża
lokalizacja podrzędna: oddz. 496A
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1 V - 10 VI 2004
zb./obs. przez: A. Rutkiewicz
powiązane publikacje: Byk A. et al. 2006