Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 716211
płeć: f
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Acilius canaliculatus (Nicolai 1822)
państwo: RU
lokalizacja: Taganrog
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: IOR