Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Coleoptera
rodzina: Scarabaeidae
typ rekordu: — okaz
ID: 718586
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Cyriopertha glabra von Gebler 1841
państwo: N/D
lokalizacja nadrzędna: Turkiestan
lokalizacja: Czekmeński okr.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: VIII 1910
w kolekcji: IOR