Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 767921
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Stenopterus rufus
państwo: SK
lokalizacja nadrzędna: Slovenský Kras
lokalizacja: Silicka Planina
lokalizacja podrzędna: Plesivec
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: na krwawniku
data: 27 VI 1996
zb./obs. przez: M. Miłkowski
w kolekcji: Miłkowski M.