Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 781589
wpis rekordu: J. Tatur-Dytkowski
oryg. oznaczenie: Ampedus elegantulus Schönherr
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Warszawa
obszar chroniony: Las Kabacki [rezerwat]
województwo: mazowieckie
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: w brzozowym próchnie
data: 1 IV 2006
zb./obs. przez: J. Tatur-Dytkowski
w kolekcji: Tatur-Dytkowski J.