Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 808798
wpis rekordu: T. Wojas
oryg. oznaczenie: Gonioctena viminalis
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Niecka Nidziańska
lokalizacja: Busko-Zdrój
lokalizacja podrzędna: Szaniec
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 24 V 2003
zb./obs. przez: T. Wojas
w kolekcji: Wojas T.