Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 833990
płeć: m
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Alcis bastelbergeri
państwo: PL
lokalizacja: Wołkowyja
kwadrat UTM: FV06
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: VIII 1986
zb./obs. przez: J. Mazepa
w kolekcji: Bury J.